Evidenca delovnega časa


Član OOZ Radovljica je pripravil brezplačno excel tabelo za vodenje evidence delovnega časa. Po spremembi ZEPDSV-A, ki se bo začel uporabljati 20.11.2023, je v evidencah potrebno dodatno voditi naslednje podatke:
–              čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela ,
–              izraba in obseg odmora med delovnim časom,
–             opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (opravljene ure nočnega dela, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času,..)
–              opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
–              tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa

Priloženo tabelo lahko za lastne potrebe brezplačno uporabljate in spreminjate. V kolikor želite, da vam član, ki je tabelo pripravil, tabelo prilagodi za lastne potrebe proti plačilu, ga lahko kontaktirate na GSM: 040 798 737.

Evidenca o izrabi delovnega časa