Članstvo

_

Zakaj postati član obrtne zbornice?

OOZ Radovljica vam nudi:

 • Svetovanje
 • splošno podjetniško svetovanje,
 • registracija podjetij (SPOT točka),
 • splošno svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetja,
 • splošno svetovanje o prenosu dejavnosti,
 • delovna razmerja in delovno pravo,
 • davčna zakonodaja,
 • temeljne poklicne kvalifikacije, mojstrski nazivi in učna mesta,
 • splošno svetovanje o čezmejnem opravljanju storitev,..
 • Izobraževanje
 • seminarji s področja:
 • računovodstva in davkov,
 • delovnega prava,
 • zakonodajnih sprememb,..
 • delavnice,
 • tečaji:
  • jezikovni,
  • iz varstva pri delu,
  • HACCP,..
 • Sejmi in predstavitve
 • organiziranje in sofinanciranje skupnih in individualnih sejemskih nastopov,..
 • Informiranje
 • izdaja elektronskih obrtniških novic ter obveščanje preko spletnih strani OOZ Radovljica,
 • brezplačno oglaševanje in promoviranje članov v elektronskih Obrtniških novicah,..
 • Dodatne storitve
 • brezplačno vlaganje e-izvršbe,
 • brezplačna izdaja e-računa proračunskemu uporabniku,
 • ugodnejši najem dvorane,
 • ugodnejši nakup VKR in brezplačno potrjevanje VKR,
 • brezplačna oddaja vloge za A1,..

V skladu z 2. členom Statuta OZS član obrtne zbornice postanete tako, da izpolnjeno in podpisano Izjavo o prostovoljnem članstvu pošljete na OOZ Radovljica, Gorenjska cesta 20, 4240 Radovljica.

Članstvo je prostovoljno in član ste lahko najmanj eno koledarsko leto.

 

Članarina


Članarina, ki velja od 1. januarja 2024, znaša:

 1. Člani, ki osebno opravljajo dejavnost  domače in umetnostne obrti – 12,50 EUR mesečno;
 2. Fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe v katerih je edini lastnik, družbenik, ki je zaposlen in opravlja dejavnost – 26,05 EUR mesečno;
 3. Člani, ki zaposlujejo 1 do 5 delavcev plačujejo – 36,47 EUR mesečno;
 4. Člani, ki zaposlujejo 6 do 10 delavcev plačujejo – 41,68 EUR mesečno;
 5. Člani, ki zaposlujejo 11 do 20 delavcev plačujejo – 46,89 EUR mesečno;
 6. Člani, ki zaposlujejo 21 in več delavcev plačujejo – 52,10 EUR mesečno.

IZKORISTITE POPUST – Član, ki najkasneje do konca februarja tekočega leta plača letno članarino v enkratnem znesku, se mu prizna popust v višini enomesečne članarine.

DVOJNI ČLANI – V primeru dvojnega članstva (obveznega v KGZS in prostovoljnega v OZS in OOZ) član ne plačuje več OZS najnižje članarine, kot je to veljalo v času obveznega članstva v OZS. Poseben položaj takega dvojnega člana ni več opredeljen  v Sklepu o določitvi višine in načina plačevanja članarine,  ki ga je sprejela Skupščina OZS na svoji zadnji seji.

Vloga za oprostitev plačila članarine

Sklep o določitvi višine in načinu plačevanja članarine OZS za leto 2024

 

IZSTOP IZ ČLANSTVA


V skladu s 3. odstavkom 16. člena Statuta OZS lahko član izstopi iz članstva na podlagi pisno podane izjave o izstopu iz članstva, ki jo lahko vloži kadarkoli med letom, in sicer, če član vloži izstopno izjavo do 30. 09. tekočega koledarskega leta, mu članstvo preneha s pričetkom naslednjega koledarskega leta ob predpostavki, da bo takrat izpolnil pravilo enoletnega članstva v zbornici.

Člani, ki želijo izstopiti iz zbornice, morajo na OZS (Celovška 71, Ljubljana) poslati izstopno izjavo, ki mora vsebovati podatke o poslovnem subjektu (naziv firme, ime, priimek), davčno številko, datum in podpis zakonitega zastopnika.

V primeru izstopa iz članstva je član dolžan plačati članarino za obdobje do prenehanja članstva. Člani, ki podajo izstopno izjavo po 30.9. tekočega koledarskega leta v skladu s Sklepom o višini in načinu plačevanja članarine, plačujejo članarino vse do konca naslednjega koledarskega leta.

Pogoji izstopa iz članstva so opredeljeni v Statutu OZS.

Članom svetujemo, da se pred izstopom iz zbornice podrobno seznanijo z vsemi ugodnostmi članstva ter s cenami storitev, ki veljajo za nečlane zbornice. S kartico Mozaik podjetnih lahko člani uveljavljajo posebne popuste in ugodnosti naših številnih partnerjev, trenutno jih je že preko 100

OBRAZEC – Pristopna izjava o prostovoljnem članstvu

Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti članom (2019)