Storitve – SPOT točka

_

SPOT je slovenka poslovna točka, ki vam nudi informacije o podjetništvu in preko katere je možno izvesti brezplačne postopke. 

SAMOSTOJNI PODJETNIKI 

V nadaljevanju so navedeni postopki, ki jih samostojni podjetniki lahko sami izvedete preko SPOT portala. Pogoj za izvedbo je digitalno potrdilo. V kolikor digitalnega potrdila nimate, je določene postopke možno izvesti na podlagi podelitve pooblastila osebi, ki ima digitalno potrdilo. Vse te postopke pa je možno izvesti tudi z vsakokratnim pooblastilom na eni od SPOT  .

1

Registracija


 • vpis v poslovni register 
 • spremembe naziva firme, naslova in dejavnosti 
 • vpis zastopnikov (proskurist, zastopnik za primer smrti) 
 •  vpis, sprememba ali izbris poslovne enote ali podružnice 
 •  sprememba dejavnosti (vpis dodatnih dejavnosti, izbris dejavnosti) 

Prijava davčnih podatkov


 • vpis podatkov v davčni register 
 • zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV 

Obvezno socialno zavarovanje


 • odjava iz obveznega socialnega zavarovanja samostojnega podjetnika in zaposlenih (M-2) 
 • prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M-12)  
 • izdaja obrtnih dovoljenj (glej Javna pooblastila) 
 • prijava kasnejših sprememb podatkov v obveznem socialnem zavarovanju pri samostojnem podjetniku in njegovih zaposlenih (M-3) 
 • prijava prostega delovnega mesta (PDM) 
 • prijava samostojnega podjetnika v obvezno socialno zavarovanje (M-1) 
 • prijava zaposlenih v obvezno socialno zavarovanje (M-1) 

Pooblaščanje


 • pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM 

Dokumenti, ki jih prinesete s seboj na vstopno točko:


 • osebni dokument 
 • davčna številka
 • določene priloge (za nekatere postopke, npr. pogodba o zaposlitvi ob prijavi delavca v socialna zavarovanja), 
 • poznavanje podatkov za sporočanje pristojnim organom (npr. podatki o načrtovanih prihodkih in odhodkih, o načinu ugotavljanja davčne osnove, način vodenja poslovnih knjig, podatki o računovodju,..). 

KORISTNE POVEZAVE:


 

Za vse registracijske postopke in postopke sprememb ter izbrisov preko SPOT si je potrebno predhodno zagotoviti prost termin! 

Kontakt:  

telefon: 04 53 20 280

elektronska pošta: petra.ambrozic@ozs.si  

Gospodarske družbe

_

V nadaljevanju so navedeni postopki, ki jih podjetniki lahko sami izvedete preko SPOT portala. Pogoj za izvedbo je digitalno potrdilo. V kolikor digitalnega potrdila nimate, je določene postopke možno izvesti na podlagi podelitve pooblastila osebi, ki ima digitalno potrdilo. Vse te postopke pa je možno izvesti tudi z vsakokratnim pooblastilom na eni od SPOT. V določenih primerih so za izvedbo postopkov pooblaščeni samo notarji.

Registracija


 • registracija enostavne eno ali več-osebne družbe (d.o.o.) in vpis v sodni/poslovni register z dodelitvijo matične in davčne številke 
 • spremembe naziva firme, naslova, zastopnika in dejavnosti 
 •  vpis, sprememba ali izbris poslovne enote ali podružnice
 •  sprememba dejavnosti (vpis dodatnih dejavnosti, izbris dejavnosti) 

Prijava davčnih podatkov


 • vpis podatkov v davčni register 
 • zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV 

Obvezno socialno zavarovanje


 • prijava prostega delovnega mesta (PDM) 
 • prijava družbenika v obvezno socialno zavarovanje (M-1) 
 • prijava zaposlenih v obvezno socialno zavarovanje (M-1) 
 • prijava kasnejših sprememb podatkov v obveznem socialnem zavarovanju (M-3) 
 • odjava iz obveznega socialnega zavarovanja (M-2)
 • prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 
 • izdaja obrtnih dovoljenj (glej Javna pooblastila) 

Pooblaščanje


 • pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM 

Dokumenti, ki jih prinesete s seboj na vstopno točko:


 • osebni dokument 
 • davčna številka 
 • določene priloge (za nekatere postopke, npr. pogodba o zaposlitvi ob prijavi delavca v socialna zavarovanja), 
 • poznavanje podatkov za sporočanje pristojnim organom (npr. podatki o načrtovanih prihodkih in odhodkih, o načinu ugotavljanja davčne osnove, način vodenja poslovnih knjig, podatki o računovodju, …) 

KORISTNE POVEZAVE:


 

Za vse registracijske postopke in postopke sprememb ter izbrisov preko SPOT si je potrebno predhodno zagotoviti prost termin! 

Kontakt:  

telefon: 04 53 20 280

elektronska pošta: petra.ambrozic@ozs.si  

2

ZAGOTOVITE SI PROST TERMIN