Zaposleni

_

Petra Ambrožič, sekretarka


Dela in naloge:  

vodenje OOZ Radovljica, referent na javnih pooblastilih (izdaja obrtnih dovoljenj, vpis v obrtni register,..), referent na SPOT (registracija d.o.o. in samostojnih podjetnikov, ureditev zavarovanj, oddaja davčnih podatkov, izbris samostojnih podjetnikov,..), svetovanje članom OOZ Radovljica,.. 

Stacionarni telefon: +386 (4) 53 20 280 

Mobilni telefon: +386 (41) 44 32 22 

Elektronska pošta: petra.ambrozic@ozs.si  

Vesna Odar, računovodja


Dela in naloge:  

Vodenje poslovnih knjig OOZ Radovljica, upravljanje z apartmajem v Termah Olimia, zbiranje prijav organiziranih dogodkov, oblikovanje elektronskih Obrtniških novic, urejanje spletne strani, svetovanje članom OOZ Radovljica,..  

Stacionarni telefon: +386 (4) 53 20 282 

Mobilni telefon: +386 (51) 421 577  

Elektronska pošta: vesna.odar@ozs.si