Storitve – Svetovanje

_

Podjetniško svetovanje

_

svetovanje pri ustanovitvi samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo,

svetovanje pri spremembah in zapiranju podjetij,

svetovanje pri izdaji in spremembi obrtnega dovoljenja,

Podjetniško svetovanje

_

svetovanje pri pridobivanju licence za opravljanje prevozov,

svetovanje pri izpolnjevanju vloge za izdajo EU potrdila za opravljanje čezmejnih storitev,

svetovanje pri izpolnjevanju drugih vlog.

Delovno pravno svetovanje

_

svetovanje pri pripravi pogodb o zaposlitvi in obrazcev za zavarovanje,

svetovanje pri pripravi pogodb o zaposlitvi in obrazcev za zavarovanje,

Delovno pravno svetovanje

_

svetovanje pri določitvi letnega dopusta in

svetovanje pri drugih delovnopravnih zadevah.

Davčno, finančno in računovodsko svetovanje

_

splošno svetovanje pri davčnih, finančnih in računovodskih zadevah,

splošno svetovanje pri prodaji in nakupu osnovnih sredstev,

splošno svetovanje pri statusnem preoblikovanju podjetja,

Davčno, finančno in računovodsko svetovanje

_

splošno svetovanje pri prenosu poslovanja,

splošno svetovanje pri najemanju posojil, lizingov in drugih finančnih instrumentov,

splošno svetovanje pri sestavljanju poslovnih izkazov.

Poslovanje s tujino

_

svetovanje o pogojih opravljanja čezmejnih storitev v tujini (Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Švica in ostale evropske države),

preverjanje regulacije dejavnosti v državah EU,

prijava občasne čezmejne storitve na ustrezne inštitucije,

priprava vloge za pridobitev EU potrdila za opravljanje čezmejne storitve (s prevodom in sodno overitvijo dokumentov po ugodnejših cenah),

Poslovanje s tujino

_

prijava zaposlenih (napotenih delavcev) na ustrezne inštitucije,

pregled ustreznosti pogodbe o zaposlitvi ter svetovanje glede sprememb,

svetovanje pri pridobivanju delovnih viz za državljane tretjih držav in

svetovanje na davčnem področju.

Ostale oblike svetovanja

_

svetovanje pri prijavah na razpise

svetovanje na področju varnosti pri delu

Ostale oblike svetovanja

_

svetovanje na področju požarne varnosti

svetovanje na področju varstva okolja.

Svetovanje je za člane OOZ Radovljica brezplačno, za ostale pa se svetovanje zaračuna po veljavnem ceniku.