Javna pooblastila

_

Na OOZ RADOVLJICA se izvajajo naslednja javna pooblastila: 

Izdaja in sprememba obrtnih dovoljenj,

vpis dejavnosti iz liste in vodenje obrtnega registra,

izdaja izpisa podatkov iz obrtnega registra, potrdil in mnenj za pridobitev raznih dokumentov (npr. Evropsko potrdilo, potrdilo o članstvu,..),

sprejem in pregled vloge za pridobitev in obnovo licence za opravljanje cestnega prometa za samostojne podjetnike in pravne osebe,

sprejem in pregled vlog za vpis v imenik vodij del ter njihovih sprememb,

nudenje pomoči pri pridobitvi raznih dovoljenj in podobno (mojstrski izpit,..).

Ostala javna pooblastila, ki se izvajajo na OZS, najdete v naslednji povezavi: 

https://www.ozs.si/javna-pooblastila