Predstavitev zbornice

Radovljica je že pred stoletji slovela kot tipično obrtniško – trgovsko naselje. Izdelke, ki so jih izdelovali, so poznali tudi v drugih deželah…

Temeljne naloge

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica izvaja različne dejavnosti in naloge, ki so navedene v Statutu in letnih programih dela…

Organiziranost

Območno obrtno-podjetniško zbornico Radovljica upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice…

Humanitarnost

 Leta 2007 je OZS ustanovila humanitarno ustanovo, ki zbira namenska sredstva za člane, ki zaradi raznoraznih nesreč to pomoč potrebujejo…

Predsednica

Samostojna podjetnica je postala leta 1988. Leta 2018 je praznovala častitljiv jubilej – 30 let samostojnega delovanja…

Zaposleni

vodenje OOZ Radovljica, referent na javnih pooblastilih (izdaja obrtnih dovoljenj, vpis v obrtni register,..), referent na SPOT…

Datoteke

Zbornik – naših 50 let, Status OOZ Radovljica, Člani UO OOZ Radovljica, Poslanci skupščine OOZ Radovljica, …