Temeljne naloge

_

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica izvaja različne dejavnosti in naloge, ki so navedene v Statutu in letnih programih dela, sprejetih na sejah upravnega odbora in skupščine. Temeljne nalog so: 

 • Zastopa interese svojih članov.
 • Oblikuje pobude, pripombe in zahteve za izboljšanje pogojev razvoja obrti in podjetništva.
 • Organizira izobraževanja in s sofinanciranjem spodbuja različne oblike izobraževanj in usposabljanj svojih članov.
 • Informira člane o novostih na zakonodajnem področju in o drugih aktualnih zadevah za podjetništvo in v ta namen izdaja mesečna obvestila.
 • Skrbi za promocijo članov, organizira skupne predstavitve proizvodov in storitev na sejmih doma in v tujini.
 • Opravlja splošno strokovno svetovanje in nudi strokovno pomoč članom.
 • Zastopa interese delodajalcev in sodeluje z združenji delodajalcev.
 • Izvaja javna pooblastila (obrtni register, SPOT registracije, poklicno izobraževanje).
 • Skrbi za aktivno delovanje strokovnih sekcij;
 • Aktivno sodeluje z občinami in drugimi organizacijami.
 • Skrbi za druženje članov in v ta namen organizira kulturne, športne in druge prireditve.
 • Opravlja druge naloge, ki so v interesu članov in opredeljene v statutu ter letnem programu dela.