Elektronska vloga za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov


SPIRIT Slovenija je na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina vzpostavil spletno aplikacijo, preko katere podjetja lahko oddajo vlogo za dodelitev nepovratne pomoči za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina. Na voljo je 80 milijonov evrov in tri vrste pomoči – enostavna, posebna in pomoč za energetsko intenzivna podjetja.

Spletna aplikacija je aktivna od 1. novembra 2022, od 12. ure dalje do 15. novembra 2022, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Vlada RS je z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina določila začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva.

Upravičenci do pomoči po tem zakonu so pravne ali fizične osebe ali gospodarsko interesna združenja, ki so organizirani v skladu z zakonom in so bili registrirani v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 ter izpolnjujejo vse pogoje.

Za podjetja, ki so utrpela škodo zaradi povišanih cen zemeljskega plina in elektrike so predvidene tri vrste pomoči, in sicer:

  • enostavna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 500.000 evrov (oziroma 62.000 evrov na podjetje, dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 75.000 evrov na podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture) – povrnjenih bo do 50 odstotkov upravičenih stroškov;
  • posebna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 2 milijona evrov – povrnjenih bo do 30 odstotkov upravičenih stroškov;
  • pomoč za energetsko intenzivna podjetja, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oziroma 50 milijonov evrov, če gre za upravičenca, ki je glede na oznako NACE dejaven v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa zakon – povrnjenih bo do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški in višina financiranja

Upravičeni stroški so stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina. Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov,  pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Možnost oddaje vloge

Prijavitelji lahko oddajo e-vlogo za dodelitev pomoči v aplikaciji, ki jo upravlja SPIRIT Slovenija in je objavljena na spletni strani agencije . Dodajanje podjetij, priprava in oddaja elektronskih vlog je možna od 1. 11. 2022, od 12. ure dalje do 15. 11. 2022, do 12. ure, ko se zapre, kar pomeni, da po tem roku pod nobenim pogojem ne bo možno več urejati ali oddajati vlog.

Aplikacija večinoma preko čarovnika in/ali s pomočjo podrobnih navodil vodi uporabnika po posameznih postopkih. Za tiste, ki se odločajo med enostavno ali posebno pomočjo, je med vnosom mogoče primerjati zneske, do katerih bi bil upravičenec upravičen v primeru ene ali druge pomoči. Zakoniti zastopnik prijavitelja za podpis vloge potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo.

Vzpostavljen podporni klicni center

Vzpostavljen je tudi podporni klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov. Na voljo je med 2. in 15. 11. 2022, in sicer vsak delovnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure. Telefonska številka klicnega centra in elektronski naslov za tehnična vprašanja sta objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija. Za vsebinska vprašanja je še naprej na voljo e-mail naslov: energenti@spiritslovenia.si.

Izplačilo nepovratne pomoči

Za izplačilo nepovratne pomoči bo pomembno, da je vloga oddana v roku, torej  do 15. 11. 2022, do 12. ure, in da so k njej priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh izplačilnih obdobjih. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2023.

Dodatno pojasnilo – opozorilo na napake pri vnosu vlogeTrenutno agencija SPIRIT Slovenija prejme okoli 100 vlog na uro, pri čemer mnogo vlagateljev sodi med male poslovne odjemalce. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija opozarjata, da lahko mali poslovni odjemalci oddajo vlogo za pomoč le za obdobje od junija do vključno avgusta 2022. V obdobju od 1. septembra letos so ti upravičenci namreč deležni regulirane cene električne energije in zato skladno z zakonom od 1. septembra niso upravičeni do pomoči.

V skladu s 3. členom Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) mali poslovni odjemalci, katerih povprečna letna poraba plina ne presega 100 MWh oziroma je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh merilnih mest električne energije enaka ali manjša od 86 kW, od septembra do decembra 2022 niso upravičeni do pomoči.

Dodatno opozarjajo vse upravičence, da v vlogi oddajo podatke v megavatnih urah (MWh) in ne kilovatnih urah (KWh). Ceno na enoto torej vpišejo v EUR/MWh, porabo pa v MWh.