Enotna vozovnica


S 1. 6. 2023 je stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice. Cena mesečne imenske vozovnice (IJPP) znaša do 70 EUR in omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije. Uporablja se za primestni potniški promet z vlakom in avtobusom. Vozovnica se ne uporablja za vožnje z ljubljanskim mestnim avtobusom. Potnik za vožnje z ljubljanskim mestnim avtobusom potrebuje LPP vozovnico.

Delodajalec je dolžan delavcu povrniti povračila stroškov prevoza na iz dela. Pogoji, način in višina povračil stroškov ni predpisana z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZDR-1 v delu povračil stroškov napotuje na uporabo kolektivne pogodbe dejavnosti oziroma podzakonski akt. Podzakonski akt nikoli ni bil sprejet, zato tisti delodajalci, ki jih ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, pravice delavcev v zvezi s povračili urejajo v internih aktih. Pri tem ponovno opozarjam na sodbo Vrhovnega sodišča RS VSRS VIII Ips 26/2022, v kateri je sodišče odločilo, da se pravica do povračila stroškov pri delodajalcih, ki jih ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti oziroma ni primerljive in uporabljive kolektivne pogodbe, določi v višini iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Kot primerljivo kolektivno pogodbo delodajalec lahko uporabi tisto kolektivno pogodbo, ki bi ga zavezovala, če bi imela razširjeno veljavnost oziroma bi ga zavezovala, če bi bil član delodajalske organizacije podpisnice kolektivne pogodbe.

Če delodajalec delavcem povrne strošek prevoza na delo in z dela v višini najcenejšega javnega prevoza (mesečne vozovnice) bodo:

  • delavci, ki uporabljajo medkrajevni in mestni javni prevoz (1 območje) prejeli povračilo stroškov v višini do 107,00 EUR (IJPP do 70,00 EUR + LPP 37,00 EUR)
  • delavci, ki uporabljajo le medkrajevni prevoz prejeli povračilo stroškov v višini do 70,00 EUR
  • delavci, ki uporabljajo le mestni javni prevoz LPP (1 območje) prejeli 37,00 EUR

Delodajalec lahko pravico do povračila stroškov na delo in z dela drugače, bolj ugodno, uredi v internem aktu (Pravilniku o delovnih razmerjih).  Akt oziroma spremembe akta je potrebno sprejeti po 10. členu ZDR-1. Sprememba načina povračila bo neposredno vplivala na strošek dela in finančni rezultat podjetja, zato delodajalcem svetujemo, da predhodno opravijo finančne izračune.

Uvedba enotne vozovnice bo vplivala na povračila stroškov prevoza na delo le pri delodajalcih, ki po obstoječi ureditvi delavcem povrnejo strošek prevoza v obliki najcenejšega javnega prevoza. Če delodajalec povrne strošek prevoza v obliki kilometrine ali na drug način (ne najcenejši javni prevoz), uvedba enotne vozovnice ne vpliva na višino povračila.

Vir: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru OZS