Letno plačilo članarine 2024


Skupščina OZS je na svoji 3. redni seji z dne 18.1.2024 potrdila Sklep o določitvi višine in načinu plačevanja članarine OZS od 1.1.2024 dalje. Skupščina OZS je za leto 2024 sprejela nove višine članarin, v skladu sklepom skupščine OZS, z dne 19. 01. 2023, da se višina članarine usklajuje v višini letnih življenjskih stroškov.

Letna rast drobnoprodajnih cen (letna inflacija) za leto 2023 znaša 4,2 % in zato so višine članarin po posameznih razredih za leto 2024 usklajene v tem odstotku. Višina članarine OZS od 1.1.2024 dalje je določena v  Sklepu o določitvi višine in načinu plačevanja članarine OZS za leto 2024 TUKAJ.

S sprejetim sklepom se ohranja tudi možnost koriščenja popusta člana v višini enomesečne članarine, v primeru plačila letne članarine najkasneje do konca februarja 2024 (najkasneje do 29. 2. 2024). O možnosti koriščenja popusta bodo člani obveščeni tudi na januarskem računu, ki ga bodo prejeli v začetku meseca februarja 2024.