Ne pozabite na poročanje o odpadkih


Poročilo za preteklo koledarsko leto predložijo izvirni povzročitelji odpadkov do 31. marca tekočega koledarskega leta. Izvirni povzročitelj odpadkov je vsaka pravna ali fizična oseba, katere delovanje povzroča nastajanje odpadkov. Izvirni povzročitelji odpadkov so na primer gospodarske družbe, podjetniki, obrtniki, zadruge, zavodi, kmetijska gospodarstva, trgovci, gostinci, agencije, vrtci, šole, fakultete, državni organi, lokalne skupnosti, samozaposlene osebe, gospodinjstva (posamezniki) …, če pri njihovem delovanju nastajajo odpadki. Kako preverim ali moram predložiti poročilo ODP-nastajanje? Poročilo ODP-nastajanje mora predložiti tisti izvirni povzročitelj odpadkov, ki vsaj na eno vprašanje odgovori z DA:

 1. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in je vašem podjetju/organizaciji zaradi vašega delovanja (opravljanja vaše dejavnosti) v preteklem koledarskem letu nastalo 10 ton ali več vseh odpadkov? V te količine se ne štejejo količine tistih odpadkov, ki ste jih prepustili
 2. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in je v vašem podjetju/organizaciji zaradi vašega delovanja (opravljanja vaše dejavnosti) v preteklem koledarskem letu nastalo 5 kg ali več nevarnih odpadkov? V te količine se ne štejejo količine tistih odpadkov, ki ste jih prepustili
 3. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je imel v preteklem koledarskem letu zaposlenih 10 ali več oseb (ne glede na vrsto zaposlitve), vsaj eno pošiljko odpadkov pa ste oddali z evidenčnim listom ali poslali v tujino kot čezmejno pošiljko odpadkov?
 4. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je v preteklem koledarskem letu več kot 50 kg izrabljenih gum oddal z evidenčnim listom zbiralcu odpadkov, pri čemer so te izrabljene gume izvirale iz novih ali rabljenih gum, ki ste jih sami pridobili v drugi državi EU ali uvozili iz tretje države (vključno s spletnimi nakupi) zgolj zaradi njihove uporabe na vaših vozilih v okviru izvajanja lastne dejavnosti (končni uporabnik gum brez predhodnega dobavitelja)?
 5. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je v preteklem koledarskem letu vsaj eno pošiljko odpadnih mineralnih ali sintetičnih maziv ali industrijskih olj oddal z evidenčnim listom zbiralcu odpadkov?
 6. Ali ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je v preteklem koledarskem letu vsaj eno pošiljko komunalnih odpadkov oddal z evidenčnim listom zbiralcu ali predelovalcu odpadkov?
 7. Ali ste posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je v preteklem koledarskem letu vsaj eno pošiljko komunalnih odpadkov oddal z evidenčnim listom zbiralcu ali predelovalcu odpadkov?

Poročila ODP-nastajanje ni treba predložiti tistemu izvirnemu povzročitelju odpadkov, ki je:

 • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in je na vsa vprašanja odgovoril z NE,
 • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je vse svoje odpadke v preteklem koledarskem letu prepustil zbiralcem odpadkov,
 • posameznik (gospodinjstvo),
 • posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (razen če ste na 7. vprašanje odgovorili z DA).

Vir: ARSO