On-line usposabljanje: Davčni obračun 2023 in novosti, ki jih prinaša spremenjena zakonodaja na področju obračuna plač v letu 2024


Približuje se rok za pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in obračuna davka od dohodkov
iz dejavnosti za leto 2023. Z namenom, da vam olajšamo pripravo in zagotovimo vpogled v spremembe
zakonodaje v letu 2024, vas vabimo na strokovno praktično usposabljanje.

Cilji:
• Ponuditi strokovno znanje za uspešno pripravo davčnega obračuna za leto 2023.
• Obravnavati ključne vidike davčnega obračuna, vključno z davčno obravnavo prihodkov, odhodkov,
rezervacij, slabitev in odpisov.
• Raziskati spremembe zakonodaje na področju obračuna plač, ki stopijo v veljavo v letu 2024.
• Odgovoriti na vaše dileme in vprašanja v povezavi s tematiko.
Program:
1. Davčni obračun za leto 2023:
o Splošno o pripravi in oddaji davčnega obračuna
o Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki
o Davčna obravnava rezervacij, slabitev in odpisov
o Amortizacija
o Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
o Poslovanje s povezanimi osebami
o Davčne olajšave
o Posebnosti v davčnem obračunu normirancev
o Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev
o Vpliv interventne zakonodaje na davčni obračun
2. Spremembe zakonodaje na področju obračuna plače:
o Minimalna plača v letu 2024
o Spremembe ZDR-1 (oskrbovalski dopust in plačana odsotnost žrtev nasilja)
o Osnova za obračun prispevkov napotenih delavcev
o Bolniška odsotnost v breme delodajalca
o Obvezni zdravstveni prispevek
3. Odgovori na dileme in vprašanja

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, davčna strokovnjakinja
• Svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
• Prejemnica strokovnega naziva preizkušena davčnica (Slovenski inštitut za revizijo, 2022).
• Članica Pogajalske skupine ESS za spremembe Uredbe o davčni obravnavi stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja.
• Avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja.

Kotizacija: Brezplačno.
Rok za prijavo: petek, 19.1.2024
Prijave: Izpolnite E-Prijavnico