Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 2024 – prispevki za ZZ in PIZ


Pavšalni prispevki za ZZ so od januarja 2024 višji za dobrih 9 % (lani za približno 7 %). Za dobrih 9 % so od aprila 2024 višji tudi prispevki za PIZ.

Zavezanci za pavšalne prispevke do 15. v mesecu za pretekli mesec oddajo Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, če FURS do 10. v mesecu v sistem eDavkov ne odloži predizpolnjenega obračuna oz. je ta obračun napačen. Rok za plačilo prispevkov: do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. do 20. februarja za januar).

Prispevke je možno plačati z enim e-računom, s čimer lahko zavezanci zmanjšajo stroške BA provizije. Zavezanec se mora pri spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS na podlagi obračuna dajatev pripravi zbirni plačilni nalog in ga pošlje v e-banko, kjer ga zavezanec potrdi. Več o tem: Plačam z e-računom

Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2024:

Naziv prispevka

januar

februar

marec

april do december

Prispevek za PIZ

42,19

42,19

42,19

46,28

Prispevek za ZZ

11,72

11,72

11,72

11,72

35,15

35,15

35,15

35,15

Skupaj ZZ

46,87

46,87

46,87

46,87

SKUPAJ PIZ in ZZ

89,06

89,06

89,06

92,16

Prispevek za PIZ od 1. aprila 2024 46,28 EUR

Pavšalisti morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ), in plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih.

Prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta. V Ur. l. št. 30/2023 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki določa, da je prispevek za PIZ od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 enak 42,19 EUR. Od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025 je prispevek za PIZ 46,26 EUR (Ur. l. RS, št. 19/2024).

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008882000003, sklic SI19 vaša davčna številka-44008.

Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Prispevek za ZZ bo z januarjem 2024 višji za dobrih 9 %

Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ).

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) se od 1. 2. 2014 plačujejo prispevki po stopnji 0,53 % od osnove. Osnova je povprečna bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2023 je znašala 2.210,78 EUR1:

  • prispevek od vključno januarja 2024 do decembra 2024, izračunan po stopnji 0,53 %, je 11,72 EUR.

Poleg tega je bil leta 2014 za te osebe uveden dodaten prispevek za ZZ, brez pravice iz tega naslova. Osnova za plačilo tega prispevka je 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega letastopnja pa 6,36 %. Glede na povprečno plačo za oktober 2023, je ta prispevek od januarja 2024 46,87 EUR.

Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008883000073, sklic SI19 vaša davčna številka-45004.

1 Neuradni podatki SURS: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11562

Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=13077