Raziskava o analizah potreb na področju zelenega in digitalnega prehoda MSP


Spoštovani!

Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje.

V kolikor se prepoznate v eni od naštetih skupin, potem vas prosim, da preberete spodnje besedilo in izpolnite vprašalnik na povezavi spodaj:

 • Je vaše podjetje trajnostno naravnano?
 • razmišljate ali že uvajate zelene tehnologije ali digitalizacijo poslovanja?
 • ste velik potrošnik energije?
 • ali pa energijo proizvajate?
 • v vašem proizvodnem procesu uporabljate aluminij, železo, jeklo, plastiko, polimere, cement, steklo, keramiko, kemikalije, gnojila?
 • uvažate surovine ali izdelke iz tretjih držav?
 • ste zavezanci za CBAM?

V okviru EU porjekta SEE BRIDGE, ki sem ga v novičkah že predstavila, trenutno izvajamo raziskavo med podjetji, na podlagi katere bomo pripravili izobraževanja, predstavitev dobrih praks in razpis za nepovratna sredstva na področju digitalizacije in zelenega prehoda.

Skupna zaveza članic EU je, da do leta 2050 Evropa postane prva podnebno nevtralna celina na svetu. »Za dosego teh ambicioznih ciljev, bo potrebno ukrepati na vseh področjih našega gospodarstva«, je zapisano v evropskem zelenem dogovoru. Ukrepi so predvideni predvsem na področju naložb v okolju prijazne tehnologije, digitalizacije, povečanja energetske učinkovitosti stavb, zmanjšanja toplogrednih plinov pri porabi in proizvodnji energije, ipd.

Ker sta proizvodnja in uporaba energije največja povzročitelja toplogrednih izpustov, bodo imele vse energetsko intenzivne industrije veliko izzivov pri uvajanju procesov, ki bodo pripomogli k dekarbonizaciji. Eden zadnjih EU predpisov, ki breme toplogrednih izpustov prelaga na evropske uvoznike, je direktiva CBAM. Le ta bo evropska uvozna podjetja obvezala, da pridobijo certifikat o emisijah ogljika, ki ustrezajo ogljičnemu odtisu izdelkov, ki jih uvažajo.

 

In zakaj se obračamo na vas?

Ker v okviru projekta pripravljamo vrsto zanimivih aktivnosti, vključno z razpisom za investicijska sredstva, za podjetja, ki

 • razmišljajo o investicijah v zelene in digitalne rešitve,
 • se ukvarjajo s trajnostjo in energetsko učinkovitostjo
 • delujejo v energetsko intenzivnih panogah (cement, železo, jeklo, aluminij, plastika in polimeri, gnojila, kemikalije, rudarstvo, steklo, keramika, elektrika, reciklaža, upravljanje z odpadki),
 • uvažajo surovine ali izdelke iz tretjih držav
 • so zavezanci za poročanje CBAM.

 

Spletni seminarji, predstavitev dobrih praks in druge aktivnosti bodo namenjeni razumevanju mehanizmov, ki jih za namen doseganja ciljev brezogljične družbe uvaja EU. Vsebine dogodkov pa bodo pripravljene na podlagi podatkov raziskave, ki jih bodo podala podjetja in podporne podjetniške institucije. Naše aktivnosti v nadaljevanju projekta bodo namenjene obema ciljnima skupinama. Zato vas prosimo za sodelovanje v raziskavi. Vprašalnik je v angleščini, zanj potrebujete največ 10 minut časa.

🌱Vprašalnik za podjetja: Raziskava na področju digitalne preobrazbe in zelenega prehoda

Spremljate tudi aktivnosti projekta SEE BRIDGE na LinkedIn

Raziskava se izvaja v okviru projekta “Krepitev odpornosti MSP za bolj zeleno in digitalno proizvodnjo za doseganje cilja podnebno nevtralnega gospodarstva (SEE BRIDGE)”. Projekt podpira Evropska unija COSME-SMP. Njegov cilj je pridobiti vpogled v potrebe MSP in podpornih podjetniških institucij, da bomo podjetjem lahko v pomoč v procesu zelenega in digitalnega prehoda. Zato so vaše povratne informacije ključnega pomena pri oblikovanju programov usposabljanja in svetovanja. Osebne podatke v okviru raziskave zbiramo za namen nadaljnega obveščanja o projektnih aktivnostih, ne bodo pa navedeni v projektnih poročilih in ne bomo jih razkrivali tretjim osebam izven partnerjev projekta ali uporabili v kakršenkoli drug namen.

 

Za vaš čas in sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. Za vse dodatne informacije sem dosegljiva telefonsko ali po e-pošti.

S prisrčnimi pozdravi,

Mag. Barbara Jančar Rozman
direktorica

 

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KAMNIK
Tomšičeva 11, 1240 Kamnik
T: +386 (0)1 83 19 810

E: barbara.jancar@ozs.si | www.ooz-kamnik.si