Spletni seminar: Davčni obračun za leto 2022


Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2023 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2022. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar, z napotki in priporočili za izdelavo.

Kdaj in kje: torek, 24. januar 2023, od 10. do 13. ure, preko spleta.

Program:

 1. Razlike v ugotavljanju davčne osnove (po dejanskih/normiranih odhodkih)
 2. Poslovanje s povezanimi osebami (kaj je primerljiva tržna cena)
 3. Znižanje davčne osnove z izvzemom prihodkov (nepridobitna dejavnost, interventna zakonodaja, dividende in dobiček iz naslova odsvojitve)
 4. Davčno nepriznani odhodki (neverodostojna knjigovodska listina, bonitete, prikrito izplačilo dobička)
 5. Delno priznani odhodki (rezervacije, amortizacija, oslabitve terjatev, reprezentanca)
 6. Uveljavljanje davčnih olajšav (pogoji, višina, prenos)
 7. Spremembe davčne zakonodaje na kratko

Seminar bo izvedla: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 29 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. V letu 2022 ji je Slovenski inštitut za revizijo podelil strokovni naziv preizkušena davčnica. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja. V zadnjih treh letih je izvedla več kot 100 predavanj širom Slovenije.

Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane OOZ Radovljica*
 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ*
 • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
 • 80 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 23. 1. 2023 oz do zasedbe prostih mest – pohitite s prijavo

ELEKTRONSKA PRIJAVA!

Dodatne informacije:

 • OOZ Radovljica, 04 53 20 280 (282)
 • ostale Gorenjske OOZ (Domžale, Jesenice, Kamnik, Kranj, Tržič, Škofja Loka)