Sprememba davčne uredbe prinaša višje neobdavčene zneske povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja


1.Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji

Če traja službeno potovanje v Republiki Sloveniji nad 12 in do 24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine 27,81 EUR (do sedaj 21,39 EUR); če traja službeno potovanje v Sloveniji nad 8 in do 12 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 13,88 EUR (do sedaj 10,68 EUR); če traja službeno potovanje v Sloveniji nad 6 in do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 9,69 EUR (do sedaj 7,45 EUR).

2.Terenski dodatek

Če delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje, se delavcu v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva terenski dodatek do višine 5,84 EUR (do sedaj 4,49 EUR) na dan.

3.Nadomestilo za ločeno življenje

Nadomestilo za ločeno življenje se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delavca, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine, do višine 434 EUR (do sedaj 334 EUR) na mesec.

4.Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine:

  • 30 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za deset let delovne dobe (do sedaj 460 EUR) ,
  • 45 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 20 let delovne dobe (do sedaj 689 EUR),
  • 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 30 let delovne dobe (do sedaj 919 EUR),
  • 75 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 40 let delovne dobe (do sedaj 919 EUR).

5.Odpravnina ob upokojitvi

Odpravnina ob upokojitvi se do višine 300 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec (do sedaj 4.063 EUR) ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

6.Solidarnostna pomoč

Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:

  • v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 5000 EUR (do sedaj 3.443 EUR);
  • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca, do višine 2000 EUR (do sedaj 1.252 EUR).

7.Plačila vajencem, dijakom, študentom na praksi

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 15 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec (do sedaj 172 EUR) za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

Vir: Inštitut za računovodstvo