USPOSABLJANJE – DOBRA HIGIENSKA IN DOBRA PROIZVODNA PRAKSA (HACCP)


Sekcija za gostinstvo in turizem ter Sekcija živilskih dejavnosti pri OOZ Radovljica organizirata

V mesecu maju 2023 bomo organizirali strokovno izobraževanje za zaposlene v živilski in gostinski dejavnosti po sistemu HACCP, in sicer v torek, 9. maja 2023, ob 9.00 uri v prostorih Hotela Tripič v Bohinjski Bistrici,  Triglavska cesta 13, 4264 Bohinjska Bistrica 

Delavnica je namenjena vsem, ki prihajajo v stik z živil (gostinci, trgovci, prevozniki živil, nosilci dopolnilih dejavnosti, peki, slaščičarji,….) in so se dolžni usposabljati in izobraževati s tega področja, da lahko zagotavljajo varno in neoporečno hrano za svoje kupce (XII. Poglavja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil).

Usposabljanje bo izvedla gospa Sonja Čeferin Tomaš, univ.dipl.inž.živ.teh. in bo trajalo cca. 3 ure.

Vsebina izobraževanja:

 • Pomen usposabljanja;
 • Kultura varnosti hrane;
 • Varna prehrana in dejavniki tveganja;
 • Dobra proizvodnja praksa;
 • Dobra higienska praksa (osebna higiena, delovna obleka, higiena rok-kdaj, kako, zakaj jih je potrebno umivati,….);
 • Označevanje živil (alergeni, informacije o alergenih pri nepredpakiranih živilih),
 • Akrilamid,
 • Transmaščobne kisline,
 • Vodenje HACCP dokumentacije;
 • Validacije;
 • Verifikacija,
 • Najpogostejša neskladja ugotovljena med notranjim in inšpekcijskim nadzorom;
 • Preizkus znanja;
 • Potrdilo o udeležbi.

 

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi. Cena izobraževanja na osebo znaša 35,00 EUR z DDV. Sekcija bo članom OOZ Radovljica s plačano članarino krila stroške izobraževanja za nosilce dejavnosti v višini 50 % in za zaposlene delavce v višini 25 %.

Rok za prijavo je do ponedeljka, 8.5.2023, in sicer na telefonsko številko 04 53 20 282/ 051 421 577 ali na elektronski naslov vesna.odar@ozs.si. Izobraževanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila prijav.

 

Predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem ter Sekcije za živilsko dejavnost pri OOZ Radovljica,

Branko Slamar,  l.r.