Vzorec: Pravilnik o delovnem času in evidentiranju


Nina Scortegagna Kavčnik je pripravila Vzorec: Pravilnik o delovnem času in evidentiranju. Vzorec je pripravljen tako, da ponuja številne možne izbire. To vam omogoča, da ga lahko popolnoma prilagodite vašemu podjetju. Vzorec pravilnika je pripravljen v word obliki dokumenta v katerega lahko pišete, zato pretipkavanje ni potrebno.

Člani OOZ Radovljica imate možnost kupit pravilnik po znižani ceni z 15 % popustom (85 EUR z DDV). Svoj interes nakupa javite na naslov vesna.odar@ozs.si.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik je svetovalka s področja delovnega prava, z več kot desetletjem praktičnih delovnih izkušenj suvereno pomagam podjetjem in posameznikom pri iskanju rešitev.

PONUDBA VZORCA PRAVILNIKA V NADALJEVANJU:

Obseg: 10 A4 strani

Oblika: word dokument

Cena: 100 eur + ddv, (za naročilo pišite: vesna.odar@ozs.si in izkoristite 15 % popust za člane OOZ Radovljica)
Sprejem pravilnika o delovnem času ni nujen, je pa priporočljiv, če želite določiti vsaj:

 • koliko efektivnega delovnega časa boste delavcu šteli (če pride pred pričetkom delovnika in ostane po zaključku)
 • koliko efektivni ur na dan boste delavcu šteli, če imate gibljiv prihod in odhod z dela
 • koliko + ali – ur lahko prenese v naslednji mesec
 • kako boste delavcu efektivne ure šteli na službeni poti
 • kdo je odgovoren za neizrabo ali krajšo izrabo odmora
 • kdo je odgovoren, če delavec na terenu ne bo imel evidence o izrabi delovnega časa
 • kdo je odgovoren za netočno vodenje evidence o izrabi delovnega časa ipd.

Vsebina:

 • Pravica do odklopa (novost po ZDR-1D, ki jo morate na novo urediti)
 • Vodenje evidence o izrabi delovnega časa (vsebina vodenja, dolžnosti delavcev, vodenje na terenu, kršitve, hramba)
 • Delovni čas (razporejanje, odmor, premakljiv delovni čas, obvezna prisotnost, presežek in primanjkljaj ur, fiksen delovni čas)
 • Pripravljenost na delo doma
 • Neenakomerna razporeditev in referenčno obdobje
 • Začasna prerazporeditev delovnega časa
 • Izmensko delo (kaj je izmena, od kdaj se šteje)
 • Nadurno delo (odreditev, dovoljeno število nadur, varovane kategorije)
 • Službena pot v Sloveniji in tujini (štetje časa, potni nalog, vodenje evidence na poti)
 • Opravljanje dela na domu (na daljavo) (vodenje evidence, priznavanje delovnega časa)
 • Pravila in nadzor bolniške odsotnosti