Webinar: DAVČNA OPTIMIZACIJA POSLOVNEGA LETA 2023 PRED NJEGOVIM ZAKLJUČKOM


Vsako podjetje ima za cilj doseganje dobička, s tem pa so povezane tudi davčne obveznosti. Davčno osnovo je mogoče optimizirati, zato bodo na webinarju predstavljene različne davčne olajšave, ki so na voljo podjetjem in kako jih lahko izkoristimo za zmanjšanje davčne obremenitve. Pregledali bomo tudi interventne ukrepe in njihov vpliv na davčni obračun za leto 2023.

Kdaj in kje: četrtek, 23. november 2023, od 10. do 12.15 ure, preko spleta.

Program:

 1. Inventura (priprava, izvedba, uskladitev stanj)
 2. Sprehodimo se po SRS 2016
 • Opredmetena in neopredmetena sredstva (vrednotenje, amortizacija, vlaganja, oslabitev, izločitev)
 • Vlaganja v sredstva v tuji lasti (na kaj je potrebno paziti?)
 • Poslovni in finančni najem sredstev (pripoznanje in vrednotenje)
 • Naložbene nepremičnine (vrednotenje, posebnosti)
 • Zaloge (vrednotenje, oslabitev)
 • Terjatve (vrednotenje, oslabitev, odpis)
 • Rezervacije (sodila za pripoznanje)
 • Prihodki (kdaj jih pripoznamo, v kakšni višini)
 • Časovne razmejitve (kdaj jih oblikovati)
 1. Priprave na izdelavo davčnega obračuna
 • Razlike v računovodski in davčni obravnavi posameznih kategorij
 • Znižanje davčne osnove z olajšavami
 • Interventni ukrepi v 2023 in vpliv na davčni obračun

Seminar bo izvedla: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima dolgoletne delovne izkušnje s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju, avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja.

Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane OOZ Radovljica*
 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ*
 • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
 • 80 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega računa!

Rok za prijavo: 21. 11. 2023

ELEKTRONSKA PRIJAVA!

Dodatne informacije:

 • OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, sk.loka@siol.net
 • ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)