Anketa za lesarje


Pozdravljeni,

OZS, Sekcija lesnih strok je skupaj s projektnimi partnerji iz Slovenije in Avstrije uspešno pridobila tri-letni projekt LifeLongWood (Interreg SI-AT 2021-2027), ki daje poudarek predvsem na čezmejno sodelovanje za promocijo lesa kot vira in poklicnega področja prihodnosti.

Projekt se osredotoča na pet ključnih področij:

  • navduševanje mladih za les in poklice v lesarski dejavnosti
  • povezovanje zainteresiranih dijakov s podjetji (potencialnimi delodajalci) in drugimi ustanovami v lesnem sektorju
  • podpora podjetij v lesni industriji z usposabljanjem na področju veščin, pomembnih za delodajalce
  • usposabljanje na akademski ravni za študente, podjetja in strokovnjake
  • vzpostavitev čezmejne mreže (zbiranje, obdelava in zagotavljanje dostopa do znanja in primerov najboljše prakse)

Ker je les kot naravni vir ena od največjih prednosti tako v Sloveniji, kakor tudi v Avstriji, smo mnenja, da je sedaj čas za ukrepe, ki bodo lesni panogi v prihodnosti tudi na mednarodnem trgu zagotovili možnost delovanja in konkurenčnosti. Eden izmed pomembnejših ciljev projekta, ki ga bomo izvajali še vse do konca 2026 je, da se z doslednim pristopom na vseh ravneh izobraževanja mladim, pa tudi odraslim, ki želijo spremeniti svojo poklicno pot, zagotovi poklicne in karierne možnosti v lesni panogi.

V okviru projekta, pa bomo pomagali tudi s konkretnimi predlogi za prenovo poklicnih standardov v Sloveniji na področju lesarstva. Tako vaše sodelovanje v spodnji anketi pripomore k pravi orientaciji prenove poklicnih standardov, ki se tiče vaše panoge.

Do sedaj smo skupaj s projektnimi partnerji že izvedli delavnice z nekaterimi podjetji in dijaki, kjer smo s pogovori pridobili prvo okvirno sliko o tem, kakšne so želje dijakov glede izobraževanja v lesarstvu in kakšne so potrebe podjetij za prihodnjo delovno silo.

 

Ker pa želimo biti prepričani, da v okviru projekta izpostavljamo prave probleme in želje tako podjetij kot dijakov ter izbrati prava orodja za navduševanje nad lesarskimi poklici, vas vljudno prosimo, da si kot trenutni in bodoči delodajalec vzamete od 5 – 10 min časa in izpolnite anketo, ki jo najdete na tej povezavi:  https://forms.office.com/e/J5pcrY5btZ, če je le možno do konca junija.

 

Rezultati ankete bodo uporabljeni izključno in samo v namen izsledkov projekta LifeLongWood.

Za vaš dragoceni čas se vam iskreno zahvaljujemo.