Brezplačni webinar na temo pravilnika o ročnem premeščanju bremen


Brezplačni webinar »Ključne spremembe in novosti, ki jih prinaša novi Pravilnik o ročnem premeščanju bremen«, organizira OOZ Kranj v okviru »SPOT svetovanje Gorenjska«. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen v praksi je začel veljati avgusta lani, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2024.

Webinar bo potekal v petek, 5. 7. 2024, s pričetkom ob 9. uri, preko spletne aplikacije ZOOM.

Kotizacija: BREZPLAČNO!

Opis s programom:

 • Vrste ročnega premeščanja bremen
 • Obveznosti delodajalca pri ročnem premeščanju bremen
 • Varnostne zahteve pri ročnem premeščanju bremen
 • Posebni dejavniki tveganja pri prenašanju, dvigovanju ali držanju bremen
 • Presejalni testi za tveganje za nastanek kostno – mišičnih obolenj
 • Ocenjevanje in načrtovanje fizičnih delovnih obremenitev pri ročnem premeščanju bremen
 • Ročno premeščanje bremen v praksi

Webinar je namenjen:

 • Strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
 • Odgovorne osebe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Vodstvenim in vodilnim delavcem v podjetju
 • Varnostnim inženirjem v podjetju
 • Delodajalce, ki sami vodijo strokovne naloge varnosti pri delu
 • Koordinatorjem del
 • Ostalim mikro, malim in srednje velikim podjetjem

Predavatelj: Mag. Janko Pahič, IVD Maribor

Mag. Janko Pahič je zaposlen na IVD Maribor od leta 1995. Opravlja dela in naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na ocenjevanju tveganj, usposabljanja za varno delo in naloge strokovnega delavca pri delodajalcih. Opravljen ima strokovni izpit s področja varnosti pri delu in tečaj za notranje presojevalce OHSAS 18001:2007. Je soavtor strokovnega dela programske opreme EVPD za obvladovanje varnosti in zdravja na delovnih mestih. V letu 2021 in 2022 je izdelal oceno tveganja zaradi izpostavljenosti delavcev fizičnim obremenitvam na delovnih mestih za veliki logistični sistem v Sloveniji in sicer po BAuA metodologiji, ki je bila kasneje sprejeta tudi v zakonodaji.

e-Prijavnico in dodatne informacije dobite TUKAJ!

Spletno povezavo prejmete dan pred izvedbo s strani OOZ Kranj.