NA OOZ RADOVLJICA SO USTANOVILI SEKCIJO RAČUNOVODIJ


V sredo, 12.6.2024 so se na OOZ Radovljica zbrali predstavniki računovodskih servisov. V prvem delu dogodka je bila izvedena delavnica z naslovom »Prenos in preoblikovanje samostojnega podjetnika«, v drugem pa je član Matjaž Bohinc, direktor podjetja Stolid, d.o.o. podal predlog, da se ustanovi sekcijo računovodij pri OOZ Radovljica. Prisotni so se z ustanovitvijo soglasno strinjali in za predsednika izvolili Matjaža Bohinca, za članici upravnega odbora sekcije pa Darjo Knific in Ireno Godec. Hkrati so že določili datum naslednjega srečanja in vodstvo zagotavlja udeležbo zanimivega gosta na srečanju, ki bo v torek, 24.9.2024.

Vodstvo sekcije vabi k sodelovanju in udeležbi vse člane OOZ Radovljica, ki se ukvarjajo z računovodskimi storitvami in tudi tiste, ki jih tovrstne teme zanimajo.