Odbor za finance DZ omilil obdavčitev normirancev


Odbor za finance Državnega zbora RS je na včerajšnji seji sprejel in dopolnil predlog Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB). Članom Odbora za finance se zahvaljujemo, da so vsaj deloma prisluhnili pozivom OZS k spremembi obdavčitve normirancev.

Dopolnjen predlog Odbora za finance zajema naslednje spremembe in dopolnitve predloga:

 1. Obdavčitev normirancev
 • izpolnjuje pogoj obveznega zavarovanja (samozaposlitev ali delovno razmerje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 9 mesecev)
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
  50.000,00 80%    
50.000,00 100.000,00 40% nad  50.000,00
100.000,00 0% nad  100.000,00
 • ne izpolnjuje pogoja obveznega zavarovanja (popoldanci)
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
  12.500,00 80%    
12.500,00 50.000,00 40% nad  12.500,00
50.000,00 0% nad  50.000,00
 1. Olajšava za mlade do dopolnjenega 29. leta starosti se prizna v višini 1.300 eur/letno
 2. Zvišanje olajšav za vzdrževane družinske člane v letih 2023 in 2024
 1. za prvega vzdrževanega otroka 2.698 eurov letno, ali
 2. za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777 eurov letno;
 3. za drugega vzdrževanega otroka za 235 eurov,
 4. za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 eurov,
 5. za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 eurov,
 6. za petega vzdrževanega otroka za 6.112 eurov,
 7. za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 eurov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
 8. za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eurov letno.

Obravnava (sprejem zakona) na izredni plenarni seji DZ RS.

(vir 17. NOVEMBER 2022,  Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije)