Povzetek gradbenih predpisov in povezave na predpise in obrazce


Po sprejetju zadnjih izvršilnih predpisov na podlagi Gradbenega zakona (manjka še Uredba o gradbiščih), je ministrstvo pripravilo lep in uporaben povzetek vseh predpisov z internetnimi povezavami.

Navedeno lahko berete / uporabite / printate, na spletni povezavi: https://www.gov.si/teme/graditev/

Kazalo strani

Vse informacije so pripravljene zelo pregledno, nazorno in uporabno.

V sklopu te spletne strani je tudi del (ki ga je mogoče nekoliko težje najti), ki je zelo pomemben tudi za izvajalce del, saj se v tem segmentu nahajajo med drugim tudi obrazci potrebni ob dokončanju / dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO),….

Vse to pa je lahko dosegljivo na povezavi: Pripomočki za uporabo nove gradbene zakonodaje

Pripomočki, ki uporabnikom omogočajo lažje delo pri izpolnjevanju obrazcev, ki se zahtevajo v postopkih pridobivanja projektnih pogojev in mnenj, gradbenih in uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacij objektov.

Nekaj navodil za izdelavo DZO je v prvem poglavju: Program za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije.