Spletni seminar »Pravice potrošnikov po novem«


Konec januarja 2023 se bo začel uporabljati novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki predstavlja enega izmed ključnih zakonov, ki določa pravila poslovanja podjetij s potrošniki. Zaradi številnih stikov podjetnikov s potrošniki je pomembno, da je podjetnik seznanjen z bistvenimi spremembami in se nanje pravočasno prilagodi, saj se lahko že manjša neskladnost konča z inšpekcijskim postopkom Tržnega inšpektorata RS.

 

Na spletnem seminarju, ki bo v četrtek, 15. 12. 2022 ob 10. uri in je namenjen vsem podjetnikom, ki se pri svojem vsakodnevnem poslovanju srečujete s potrošniki, bomo poleg splošne predstavitve novosti, ki jih prinaša ZVPot-1, osvetlili naslednja vprašanja:

  1. Kaj je digitalna vsebina in digitalne storitve?
  2. Kakšna so nova pravila o skladnosti blaga?
  3. Kako potrošniki po novem uveljavljajo zahtevke iz garancije?
  4. Ali lahko podjetje še samostojno odloča na podlagi katere cene bo ponujala popuste?
  5. Kje so sedaj urejene nepoštene poslovne prakse?
  6. Kolikšna globa mi grozi, če ne upoštevam pravil ZVPot-1?

Program:

–              predstavitev ključnih novosti ZVPot-1;

–              pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalnih storitev;

–              obvezno jamstvo za skladnost blaga;

–              obvezna in tržna garancija;

–              označevanje cen;

–              nepoštene poslovne prakse;

–              kazenske določbe in pristojnost inšpekcije;

–              Q&A.

Predavatelj na spletnem seminarju bo Žiga Novak. Je pravni strokovnjak s skoraj desetletnimi izkušnjami pri delu v različnih pravnih panogah (zdravstvo, odvetništvo, gospodarstvo). Po zaključku dela v eni izmed večjih slovenskih odvetniških pisarn je v letu 2022 odložil odvetniško togo in se poleg zaposlitve v večji gospodarski družbi podal tudi na samostojno pot pravnega svetovalca. Pri svojem delu je pridobil številna in raznolika znanja, s katerimi lahko prispeva h kar največji regulatorni skladnosti podjetij. Izkušen je tudi pri reševanju sporov, tako na miren način kot tudi v okviru različnih formalnih pravnih postopkov.

Kotizacije za člane zbornice OOZ Radovljica ni, obvezna pa je predhodna prijava na povezavi… Za nečlane znaša kotizacija 50 EUR z DDV. Prijava je možna do 14.12.2022.