Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu: Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v spreminjajočem se podnebju


Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. To je dan, ko se spominjamo vseh, ki so se pri delu poškodovali, postali invalidi ali celo izgubili življenje. Poleg tega letošnji svetovni dan opozarja na pomembnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v času podnebnih sprememb.

Več o letošnji temi in spletni seminar

Na portalu Varnost in zdravje pri delu sta s tem v zvezi objavljena dva članka: