Webinar: Ključne novosti ter spremembe, ki jih prinaša Zakon o varstvu osebnih podatkov


Splošna uredba (GDPR) postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa lahko posebej uredijo države članice. Ta področja ureja novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 163/22; ZVOP-2), ki se uporablja s 26. 1. 2023. S tem pa nekatera področja, ki jih je urejal ZVOP-1 niso več urejena oziroma se z ZVOP-2 drugače urejajo.

Kdaj in kje: sreda, 21. junij 2023, od 9. do 11.15 ure, preko spleta.

Kotizacija: BREZPLAČNO!

Vsebina – Predstavitev ključnih novosti ter sprememb, ki jih prinaša ZVOP-2, s poudarkom na naslednji vsebini:

  • splošne in posebne določbe
  • obdelava osebnih podatkov
  • obdelava kontaktnih podatkov
  • obdelava osebnih dokumentov
  • varnostne zahteve na področju varstva osebnih podatkov
  • spremembe na področjih videonadzora in evidenc vstopov in izstopov
  • pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
  • interni akti in ukrepi, ki jih mora sprejeti upravljalec osebnih podatkov (podjetje / zbornica) glede na ZVOP-2 in GDPR
  • sankcije in kazni

Predavateljica:

Alja Fakin, odvetnica in strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov. V skoraj 20 letni karieri nudi pravne nasvete lastnikom, direktorjem in upravam malih in srednjih podjetij. Pri svojem delu se je naučila fleksibilnosti in pridobila pravno širino, ki je pri sodobnem poslovanju v zasebnem sektorju nujna. Raznolikost izkušenj in delo v slovenskem in mednarodnem pravnem okolju so veščina, ki jo sedaj, kot samostojna odvetnica nudi svojim strankam na področju delovnega prava, pogodbenega prava in prava varstva osebnih podatkov, svoje stranke pa, seveda, tudi zastopa v postopkih pred sodišči in inšpekcijskimi organi. Njena odlika je nudenje pravnih nasvetov, ki uspešno združujejo poslovne interese s pravnimi zahtevami.

Rok za prijavo: 20. 6. 2023 oz. do zasedbe omejenega števila udeležencev.

ELEKTRONSKA PRIJAVA!

Dodatne informacije: OOZ Kranj, 04 281 83 10 (Martina Jenko)

Webinar organizira OOZ Kranj v okviru projekta SPOT Svetovanje Gorenjske regije. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj,  Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.